اعصاب گردنی

اعمال عصب گردن

هر سطح مهره های گردنی در واقع دارای دو ریشه عصبی است – یکی در هر طرف – که از نخاع منشعب می شود

اعصاب گردنی

با توجه به مثال فوق در سطح C5-C6، هر ریشه عصب C6 از کانال نخاعی از طریق سوراخ استخوان (foramina) در هر دو طرف گردن خارج می شود. از آنجا، ریشه عصب C6 به اعصاب که شانه، بازوی و دست خود را به سمت خود می اندازند تغذیه می کند. اعصاب گردنی، کنترل و احساس را به قسمت های مختلف بدن بر اساس سطح نخاعی از جایی که آنها از شاخه خارج می شود. به طور خاص:

  • C1، C2، و C3 (سه اعصاب نخستین گردنی) سر و گردن را کنترل می کنند، از جمله حرکت های رو به جلو، عقب و جلو و عقب. این اعصاب همچنین نقش های کلیدی در تنفس را ایفا می کنند. دراماتوم(منطقه ای از پوست که توسط یک رشته  عصبی حسی  عصب دهی می شود، دراماتوم می گویند) مهرهc2  قسمت بالایی سر را عصب رسانی می کند و دراماتوم مهره c3 اطراف صورت و پشت سر را پوشش می دهد( مهرهc1  دراماتوم ندارد)

  • C4 سبب کنترل شانه ها و همچنین دیافراگم ( عضله ای که به تنفس کمک می کند) می شود. دراماتوم c4 گردن و بالای شانه ها را پوشش می دهد.

  • C5 عضلات فوقانی بدن مانند دلتوئید ها (که نشان می دهد بخش مدور شانه ها) و دو دوسر بازویی(که اجازه فلکشن و اکستنشن  آرنج و چرخش ساعد را می دهد) را کنترل می کند. درماتوم C5، شانه ها و قسمت بیرونی بازوی را به سمت آرنج تا نزدیک مچ دست  را پوشش می دهد.

  • C6 باز کننده های مچ دست را کنترل می کند (عضلات مانند longus extensor carpial radialis brevis، extensor carpi radialis brevis و extensor carpin ulnaris که باز کننده های مچ دست و افزایش فشار خون را کنترل می کنند) و نیز برخی از قسمت های دوسر بازویی را نیز در بر می گیرد. دراماتوم  c6 بالای شانه ها را پوشش می دهد و از آنجا به پایین به سمت بازو و انگشت شصت دست کشیده می شود.

  • C7 عضله  سه سر بازویی را کنترل می کند (عضله بزرگ در پشت بازو که سبب صاف کردن آرنج می شود) دراماتوم C7 از شانه به سمت پایین پشت بازو و از آنجا  به انگشت میانی می رود.

  • C8 دست ها را کنترل می کند دراماتومc8   بخش پایینی شانه ها را پوشش می دهد به سمت پایین بازو حرکت می کند و به قسمت انگشت کوچک می رود

آسیب نخاعی گردنی

طناب نخاعی مجموعه ای از اعصاب است که سیگنال های مغز را به بقیه بدن می فرستد. اگر یک مهره ی گردن به علت  مواردی مانند تصادف رانندگی، سقوط، شیرجه در آّب دچار شکستگی شود و به سر و یا سایر مهم گردن صدمه زند، می تواند موجب آسیب نخاعی شود. این نوع آسیب می تواند عملکرد فرد  را بسته به اینکه کدام مهره ی گردن آسیب دیده ، تحت تاثیر قرار دهد. ضایعات نخاعی معمولا توسط سطح ریشه عصب ستون فقرات طبقه بندی می شود که در آن یا عملکرد از بین می رود یا اختلال ایجاد می شود. به عنوان مثال، آسیب نخاعی C6، منجر به از دست دادن عملکرد ریشه عصب C6 و تمام ریشه های عصبی در زیر آن خواهد شد. فرد مبتلا به آسیب نخاعی C6 قادر به نفس کشیدن و حرکت دادن سر و شانه به خوبی خواهد بود، اما با حرکت کردن درگیر است و به احتمال زیاد توانایی حرکت تنه یا پاها را ندارد. احساسات زیر شانه ها نیز احتمالا ناخوشایند خواهد شد. آسیب نخاعی در هر یک از سه سطح بالا (C1، C2، یا C3) معمولا کشنده است، مگر اینکه توانایی تنفس توسط یک متخصص اورژانس به سرعت احیا شود.

 بررسی کامل شکستگی مهره های گردنی فراتر از این مقاله است. لازم به ذکر است که ضربه به مهره های گردن کمتر از درد گردن  و سایر علائم ناشی از تغییراتی که در پیری اتفاق می افتد رخ می دهد، مانند التهاب و تورم در گردن و استئوآرتریت.

شبکه های اجتماعی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.