نشانه های درد سیاتیک هنگامی آشکار می شد که یکی از ۵ ریشه عصب سیاتیک نزدیک ستون فقرات فشرده شود و یا آسیب ببیند. سیاتیک یک  بیماری زمینه ای است با نشانه هایی مانند احساس سوزش در ساق پا و بی حسی در کف پا. پوشیدن کفش دو انگشتی باعث بدتر شدن درد سیاتیک می […]