استرس  این چیز تازه ای نیست که کمردرد  به استرس منجر می شود اما شما شاید شگفت زده شوید اگر بدانید که استرس می تواند یکی از دلایل ابتدایی کمردرد باشد. اگر استرس را یکی از علل های نخستین کمر درد بدانیم ، می تواند جزء علائم سایکوسوماتیک (روان تنی) طبقه بندی شود. بیماری […]