کشیدگی عضلات شکم، علل، معالجه و نحوه شناسایی

عضلات شکمی از سینه تا باسن روی شکم کشیده می شوند و مرکز و طرفین را نیز می پوشانند. برخی افراد این منطقه را عضله معده می نامند، اما معده در واقع ارگان دیگری است. پزشکان همچنین از عضله کشیده شده به عنوان فشار یا پارگی استفاده می کنند. این نوع جراحت می تواند از […]

ادامه مطلب