همه چیزهایی که باید درباره آسیب های ACL بدانید

رباط صلیبی قدامی یا ACL بخشی از زانو است. آسیب به ACL یکی از آسیب های رایج، جدی و دردناک زانو  می باشد. سه استخوان درشت نی،ران و کشکک درزانو جمع شده اند. چهار لیگامنت کمک می کنند که این استخوان ها در راستای راست قرار گیرند. در حالی که تاندون استخوان را به عضله متصل می کند […]

ادامه مطلب